Rychlý kontakt

Telefon školka   573 338 225

Telefon jídelna  727 943 439

Email   ms.spacilova@ms-kromeriz.cz

Jídelní lístek (pdf)

Aktuality

Obnovení provozu MŠ a její podmínky

Aktualizace článku

Obnovení provozu mateřské školy - pondělí 25.5.2020 (provoz je v každé třídě od 6.15 do 16..15 hod- třídy se mohou spojovat)

Při prvním vstupu je nutné předat čestné prohlášení!!!!

Prázdninový provoz zajišťuje MŠ Gorkého a MŠ Páleníčkova.

Podmínky pro obnovení provozu MŠ:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví - při prvním vstupu
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - při prvním vstupu ( vyplnit předem - PDF dole ke stažení !!!
  • organizace pohybu osob před MŠ - rozestupy 2 metry, rouška
  • pohyb v MŠ po desinfekci rukou u vchodu, v šatně jen 2 rodiče s dětmi, po převléknutí dětí předat učitelce bez zbytečného prodlužování,odpolední vyzvedávání bez hromadění osob
  • děti roušku mít nemusí, bude v maximální míře využíván pobyt na školní zahradě, budou zvýšená hygienická opatření 
  • školní stravování v běžné podobě
  • MŠ a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
  • děti přihlaste u vedoucí školní jídelny !!!

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

V kategorii Aktuality