Jak připravit dítě na vstup do mateřské školky

  • rozvíjejte u svého dítěte potřebné dovednosti sebeobsluhy (při oblékání, svlékání, hygieně, stolování)
  • vymezujte hranice - učte své dítě sbeovládání a ohleduplnosti
  • povzbuzujte, chvalte, upozorňujte na rizika, ale nepřehánějte
  • nedovolte, aby s vámi dítě manipulovalo
  • kominikujte s učitelkami ve třídě
  • (www.evalabusova.cz)

V kategorii Články

Jak vychovat dítě, které miluje život?

Jak vychovat dítě, které miluje život?

Minimum pozitivního rodičovství

Příčiny problémového i sebedestruktivního chování dětí nalézáme nejčastěji v nedostatku zdravých vztahů v rodině. Na tom se vývojoví psychologové i rodinní terapeuti veskrze shodují. Potvrzuje to i známá švýcarsko- americká odbornice a zakladatelka Institutu vědomého rodičovství Dr. Aletha Solterová.

V kategorii Články

Pokračovat ve čtení

Desatero předškoláka

DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA

1. Znám své jméno a adresu, znám také jména svých sourozenců a rodičů

2. Používám kouzelná slovíčka – prosím, děkuji – a zdravení mi také nečiní problémy

V kategorii Články

Pokračovat ve čtení

K zamyšlení... prof. PhDr. Zdeněk Matějček

Předškolní věk je velkou a nad jiné významnou vývojovou epochou. Má nesmírný význam ani ne tak pro školu, jako pro život po škole, ve věku mladistvém a mladším dospělém a pak dál až do konce života. Co v této době děti přijmou, tj. jinými slovy co jim předáme, co jim umožníme poznat, co s nimi sdílíme, to bude dále pracovat, růst a vzkvétat – a své ovoce to vydá za nějakých deset, patnáct, dvacet let.

V kategorii Články

Pokračovat ve čtení

Desatero pro rodiče předškolního věku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

V kategorii Články

Pokračovat ve čtení