Oznámení výsledku zápisu dětí do mateřské školy

 Seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 dle kritérií:

 Registrační číslo:

 10, 5, 31, 28, 1, 32, 26, 38, 39, 42, 22, 14, 33, 21, 9, 8, 13, 12, 29, 30, 16, 2, 4, 3, 35, 6

 

 Seznam nepřijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 dle kritérií:

 Registrační číslo:

 24, 43, 23, 27, 40, 7, 41, 20, 37, 19, 36, 17, 11, 18, 34, 15, 25, 44

 

 V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly.

Pro tyto účely bylo přiděleno při zápisu ke každé žádosti registrační číslo.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáno na společné schůzce rodičů nově přijatých dětí dne 5. června 2018.

 Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno poštou do vlastních rukou.

 Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

V kategorii Informace

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Ředitelka mateřské školy oznamuje, že úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 je stanovena ve výši 380 Kč.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace

Povinné předškolní vzdělávání

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte jnebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Jiné možné způsoby plnění předškolního vzdělávání dítěte - individuální vzdělávání dítěte: zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost písemně v době zápisu.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V kategorii Informace

Pokračovat ve čtení

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školky

 • rozvíjejte u svého dítěte potřebné dovednosti sebeobsluhy (při oblékání, svlékání, hygieně, stolování)
 • vymezujte hranice - učte své dítě sbeovládání a ohleduplnosti
 • povzbuzujte, chvalte, upozorňujte na rizika, ale nepřehánějte
 • nedovolte, aby s vámi dítě manipulovalo
 • komunikujte s učitelkami ve třídě
  (www.evalabusova.cz)

V kategorii Informace

Co děti potřebují do mateřské školy

Do mateřské školy děti potřebují :

 • pohodlné oblečení do třídy
 • náhradní oblečení, když se stane nehoda ( polití, pomočení, při umývání...)
 • přezůvky
 • oblečení na zahradu, starší obuv
 • pyžamko na odpočívání
 • kartáček na zuby, pastu a vhodný kelímek
 • papírové kapesníky

U malých dětí je vhodné všechny věci podepsat ! Věci a oblečení do školky chystejte společně s dětmi, aby věděly, které věci jim patří.

V kategorii Informace

Upozornění

Z důvodů bezpečnosti dětí v mateřské škole je budova uzavřena po celý den. Zavírejte za sebou dveře, aby do budovy nevnikl nikdo nepovolaný. Při pobytu dětí na školní zahradě používejte bránu u Kuřátek a vždy za sebou dobře zavřete bránu. Děkujeme

V kategorii Informace