Informace

Úplata za předškolní vzdělávání


Ředitelka mateřské školy oznamuje, že úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je stanovena ve výši 380 Kč.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace

Povinné předškolní vzdělávání

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte jnebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Jiné možné způsoby plnění předškolního vzdělávání dítěte - individuální vzdělávání dítěte: zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost písemně v době zápisu.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V kategorii Informace

Pokračovat ve čtení

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školky

 • rozvíjejte u svého dítěte potřebné dovednosti sebeobsluhy (při oblékání, svlékání, hygieně, stolování)
 • vymezujte hranice - učte své dítě sbeovládání a ohleduplnosti
 • povzbuzujte, chvalte, upozorňujte na rizika, ale nepřehánějte
 • nedovolte, aby s vámi dítě manipulovalo
 • komunikujte s učitelkami ve třídě
  (www.evalabusova.cz)

V kategorii Informace

Co děti potřebují do mateřské školy

Do mateřské školy děti potřebují :

 • pohodlné oblečení do třídy
 • náhradní oblečení, když se stane nehoda ( polití, pomočení, při umývání...)
 • přezůvky
 • oblečení na zahradu, starší obuv
 • pyžamko na odpočívání
 • kartáček na zuby, pastu a vhodný kelímek
 • papírové kapesníky

U malých dětí je vhodné všechny věci podepsat ! Věci a oblečení do školky chystejte společně s dětmi, aby věděly, které věci jim patří.

V kategorii Informace

Další články...