2018/2019

ZÁŘÍ
plavání - předškolní třída Motýlci
obratnostní cvičení v TJ Slavia
poznávání okolí mateřské školy - Podzámecká zahrada
maňáskové představení (soubor pohádek a písniček) - hrají učitelky


ŘÍJEN

Máme rádi zvířata - Státní veterinární správa
maňáskové představení
praxe studentek SPgŠ v MŠ
jablíčkové dílny

Světélková slavnost


LISTOPAD
návštěva muzea
Airtrack dráha - tělocvična SPgŠ
tvoření v ZŠ Komenského
knihovna


PROSINEC

vystoupení v Domě seniorů Erbenovo nábřeží
Vánoční jarmark
vánoční besídky
vánoční dílny
návtěva muzea - interaktivní program
divadlo ve školce


LEDEN
cvičení Dráček, plavání Sluníčka
Zdravý úsměv
divadlo ve školce

návštěvy v základních školách


ÚNOR
plavecký výcvik
obratnostní cvičení
sportovní den se SPgŠ
pořady v knihovně
karneval - vodění medvěda
programy v Muzeu


BŘEZEN
netradiční hudební nástroje
vynášení Moreny
programy v knihovně
plavání, cvičení předškoláci


DUBEN
velikonoční jarmark
Den otevřených dveří 10. dubna 2018
projekty v Podzámecké a Květné zahradě


KVĚTEN

zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
výlety jednotlivých tříd
divadlo v DK
besídky ke Dni matek


ĆERVEN
Den dětí - zahradní slavnost, sportovní stanoviště, diskotéka
Rozloučení s předškoláky V Domě kultury (vystoupení dětí, pasování na školáky,pásmo pro rodiče)

V kategorii Kalendář akcí