Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

Charakteristika programu Začít spolu

Program Začít spolu vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz ne vlastní tvorbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a řešení problémů. Na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí. i na práci zaměřenou individuálním cílům. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě může být jiné. Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku.Denní program strukturujeme do každodenní činnosti, tvoří běžný denní řád. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dítěte,

V kategorii Školka

Pokračovat ve čtení

Spolek rodičů

Spolek rodičů je nedílnou součástí naší mateřské školy. Schází se v průběhu roku dle potřeby a informuje rodiče o veškerém dění v naší mateřské škole. Předává zkušenosti, promýšlí akce pro děti a rodiče.Pořádá sběrové akce v mateřské škole - hliník, pomerančová kůra, starý papír. V jeho kompetenci je i organizace vánočního a velikonočního jarmarku, Zahradní slavnosti s rozloučením předškoláků....

veselaskolickaspacilova.blogspot.cz

V kategorii Školka

Aktivity

Aktivity pro předškolní děti

 • Plavání
 • Angličtina
 • Obratnostní cvičení
 • Zdravý úsměv
 • Logopedická prevence
 • Aktivity pro celou mateřskou školu
 • Oslavy českých svátků a tradic
 • Slavnosti pro rodiče
 • Pravidelné výlety za dobrodružstvím v Kroměříži i mimo něj
 • Výlety vlakem
 • Paní učitelky hrají dětem maňáskové pohádky
 • Pravidelné návštěvy kroměřížské knihovny
 • Kouzelnická a divadelní představení v mateřské škole
 • Den dětí a sportovní odpoledne
 • Rozloučení se školáky
 • Keramická dílna
 • Bezpečná komunita – děti se učí chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů

V kategorii Školka

Začít spolu

Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení
Již v mateřské školy se úspěšně pracuje v programu Začít spolu sebehodnocením dětí, což posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

„Naším cílem je samostatné, spokojené dítě, které se bude umět vyrovnat s nároky a problémy současnosti“

V kategorii Školka