Aktivity

Aktivity pro předškolní děti

 • Plavání
 • Angličtina
 • Obratnostní cvičení
 • Zdravý úsměv
 • Logopedická prevence
 • Aktivity pro celou mateřskou školu
 • Oslavy českých svátků a tradic
 • Slavnosti pro rodiče
 • Pravidelné výlety za dobrodružstvím v Kroměříži i mimo něj
 • Výlety vlakem
 • Paní učitelky hrají dětem maňáskové pohádky
 • Pravidelné návštěvy kroměřížské knihovny
 • Kouzelnická a divadelní představení v mateřské škole
 • Den dětí a sportovní odpoledne
 • Rozloučení se školáky
 • Keramická dílna
 • Bezpečná komunita – děti se učí chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů

V kategorii Školka