Spolek rodičů

Spolek rodičů je nedílnou součástí naší mateřské školy. Schází se v průběhu roku dle potřeby a informuje rodiče o veškerém dění v naší mateřské škole. Předává zkušenosti, promýšlí akce pro děti a rodiče.Pořádá sběrové akce v mateřské škole - hliník, pomerančová kůra, starý papír. V jeho kompetenci je i organizace vánočního a velikonočního jarmarku, Zahradní slavnosti s rozloučením předškoláků....

veselaskolickaspacilova.blogspot.cz

V kategorii Školka