Sluníčka

Odkaz na třídní album: foto ke stažení na požádání u učitelek

telefon : 573 331 231 mobil 725 569 201

I. třída

Zástupkyně ředitelky : Pavla Linhartová

učitelka : Bc. Blanka Orság Korčáková

Rozloučení

Až budete, děti, velcí a nebudete si už hrát,

vzpomeňte si, jak vypadala školka a kdo vás v ní měl rád.

 

Krásné prázdniny a mnoho úspěchů ve škole

vám přejí

p. učitelky Pavlínka a Jituška a teta Lenička ze Sluníček

V kategorii Sluníčka

Pozdrav

Vážení rodiče a naše milá Sluníčka,

srdečně Vás tímto všechny zdravíme a abychom Vám zkrátily dlouhé chvíle, které nám tato situace přináší, připravily jsme pro Vás a Vaše předškoláky širokou nabídku aktivit na doma - pracovní listy se širokým zaměřením, klasické i logopedické říkanky, nápady na kreativní tvoření, jednoduché pokusy, cvičení a videa na Youtube, které mají děti rády a určitě u většiny nezůstanou sedět, nejvhodnější knihy a pracovní sešity pro předškoláky a mnoho dalšího. Stačí vždy rozkliknout jakýkoli červený odkaz (nebo ho zkopírovat do vyhledávače na Googlu a otevřít) nebo přílohu ve Wordu a vybrat si...
Můžete si doma založit složku či přihrádku, do které budete své výtvory ukládat a na konci školního roku nám je můžete donést ukázat, určitě bychom rády viděly, jak se Vám dařilo. Je to jen na Vás...
Chápeme, že je mnohdy obtížné děti zaujmout a správně motivovat (ať už z časových či jiných důvodů), ale pro Vaše děti (pro všechny - jak pro ty, co půjdou do školy, tak pro ty, u kterých jste se rozhodli pro odklad) je dobré, aby neodvykly režimu školky - na prvním místě je samozřejmě důležité je nechat hrát, ale také pomáhat s běžnými činnostmi, vést je po všech stránkách k samostatnosti, umožnit jim malovat, kreslit, rozvíjet myšlení, takže s nimi co nejvíce mluvit, klást otázky, nechat je přemýšlet a hledat vhodné odpovědi, číst jim a následně se ptát na konkrétní věci o kterých se četlo, nechat je domýšlet děj, popovídat si o tom, co by v dané pohádce šlo udělat jinak (lépe), vzpomnět si na postavy z děje (kdo měl jaké vlastnosti či povahové rysy) a hrát s nimi stolní společenské hry, pexeso, atd.

Pro děti, které jdou do školy, je také vhodné sem tam zopakovat dny v týdnu, číselnou řadu

do 10, barvy (světlé i tmavé odstíny), měsíce v roce, geometrické tvary, popovídat si

o počasí, určovat názvy kytiček a zvířátek, vzpomenout si na nějakou básničku či písničku

ze školky apod.

Průběžně budeme vkládat další nápady.
Přejeme Vám a Vašim dětem krásné jarní dny plné sluníčka nejen na nebi, ale také v duši a především pevné zdraví Vaše i všech Vašich nejbližších.
Vaše paní učitelky
Pavlínka a Jituška:-)

V kategorii Sluníčka

Odkazy

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

rozvoj kreativity a posilováni vztahu k tvořivým činnostem


http://www.sikovny-cvrcek.cz/ucime-se-procvicujeme 

procvičování barev, jemné i hrubé motoriky, logického myšlení, koordinace ruky a oka


http://www.sikovny-cvrcek.cz/pokusy-deti

bezpečné biologické, chemické a fyzikální pokusy, které dětem přibližují vlastnosti vnějšího světa zábavnou formou (vždy za přítomnosti dospělé osoby, děti by u většiny pokusů měly jen přihlížet)


http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci

širokospektrá nabídka pracovních listů na procvičování zrakového rozlišování, definování pojmů, předmatematických představ, koordinace ruky a oka, geometrických tvarů a grafomotoriky


http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-s-ukazovanim-a-pohybem

rozvoj paměti, slovní zásoby, slovního projevu, rytmizace, pozornosti, vůle, vytrvalosti a jemné i hrubé motoriky


http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-k-cisteni-zoubku

zábava při ne zcela oblíbených každodenních činnostech - paměť


http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-na-pisek

zábava venku - trénink paměti


http://www.sikovny-cvrcek.cz/logopedicka-rikadla

procvičování mluvidel, posilování obličejového svalstva, především jazyka


http://www.sikovny-cvrcek.cz/jazykolamy

procvičování správné výslovnosti a schopností, které předchází čtení, obohacení slovní zásoby, obratnost jazyka, rozvoj psychomotorických funkcí mozku


http://www.sikovny-cvrcek.cz/ostatni-rikanky-a-rikadla

viz říkanky s ukazováním výše


https://www.i-creative.cz/

inspirace, návody a nápady pro všechny, kteří rádi tvoří


http://www.predskolaci.cz/category/jaro

jarní nápady

V kategorii Sluníčka

Další články...

  • 1
  • 2