Sluníčka

Odkaz na třídní album: foto ke stažení na požádání u učitelek

telefon : 573 331 231 mobil 725 569 201

I. třída

Zástupkyně ředitelky : Pavla Linhartová

učitelka : Jitka Štětinová

asistentka pedagoga :  

V kategorii Třídy