Začít spolu

Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení
Již v mateřské školy se úspěšně pracuje v programu Začít spolu sebehodnocením dětí, což posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

„Naším cílem je samostatné, spokojené dítě, které se bude umět vyrovnat s nároky a problémy současnosti“

V kategorii Školka